• .........................................................................

Τα αποτελέσματα αναζήτησης

Ο αγοραστής

Ο αγοραστής

  • Ο αγοραστής πρέπει να επιλέξει τον επαγγελματία μεσίτη που του ταιριάζει περισσότερο για συνεργασία. Ο μεσίτης με τη σειρά του θα επιλέξει εάν χρειαστεί έτερους συναδέλφους, ώστε να βρεθεί το καλύτερο δυνατό ακίνητο.
  • Να αναλύσουν από κοινού (αγοραστής και μεσίτης) τις πραγματικές ανάγκες ώστε να καταλήξουν στο κατάλληλο ακίνητο.
  • Ο μεσίτης να καταστήσει γνωστές στον αγοραστή τις συνθήκες της αγοράς, ώστε να μην αναλώσουν άσκοπα τον χρόνο τους. Η σύγχυση πότε δεν οδηγεί στην κατάλληλη αγορά και συνήθως την ακυρώνει.
  • Εφόσον βρεθεί το ακίνητο, ο μεσίτης πρέπει να εκτιμήσει σωστά την αξία του ακινήτου ώστε ο αγοραστής να μην το πληρώσει περισσότερο από όσο πρέπει.
  • Ο αγοραστής οφείλει να γνωρίζει τα ακριβή έξοδα και τις υποχρεώσεις του για την αγορά του ακινήτου.
  • Να ελέγξει (εφόσον βρεθεί το ακίνητο) μέσω του δικηγόρου και του μηχανικού του, ότι χρειαστεί, προσκομίζοντας βέβαια ο πωλητής τα απαραίτητα δικαιολογητικά.   
  • Τέλος, ο συμβολαιογράφος θα ολοκληρώσει με όλους τους τύπους την όλη διαδικασία, μέχρι να κατοχυρωθεί ο αγοραστής.
fylladio A5 ellinikohalf

Συγκρίνετε τις καταχωρήσεις